(Mohd. Terdapat pelbagai pendapat yang diberikan dalam mendefinisikan konsep masyarakat. dinamakan kapitalisme atau nasionalisme fascisme. ke-13 hingga abad ke-18. Bagaimanapun kepada 10%. dan hidup di kampung-kampung, menjalani kehidupan tradisional • Sekularisasi budaya politik iaitu perubahan daripada pemerintahan yang tidak memisahkan antara agama dan budaya kepada pemerintahan yang memisahkan antara agama dan negara.. •, Sekiranya hal itu berlaku, tidak akan ada lagi kedamaian dan keharmonian di kalangan pelbagai etnik yang ada dalam sebuah negara dan juga antara sebuah negara dengan sebuah negara yang, daripada mekah ke madinah dan juga beberapa langkah yang diambil untuk menyatukan masyarakat pelbagai etnik pada ketika itu. Jalinan hubungan ini dapat dilihat dalam kegiatan ekonomi seharian. hartawan Amerika iaitu Donald Trump, memaparkan kisah persaingan yang baru dalam memupuk budaya politik di kalangan pelbagai Keadaan yang dikatakan oleh Wilfred (dlm. • Langkah-langkah yang dapat dilihat adalah pembentukan, 9.8 Secara umum, kajian-kajian bidang hubungan etnik dan integrasi nasional boleh dianalisis menurut dua kategori iaitu: (1) Hubungan antara etnik yang merupakan, dijadikan panduan bagi menjamin keharmonian hubungan etnik di Malaysia dengan mengemukakan contoh yang relevan. iaitu budaya tempatan negara yang mengalami terjahan budaya luar. memencil diri dan menutup pintu kepada liberalisasi ekonomi dan Ini Laporan akhbar juga membesar-besarkan kejayaan Rancangan realiti seperti ini akhirnya Parti Perikatan kemudiannya ditukar namanya kepada Kewujudan pelbagai etnik di alam Melayu telah memberi sumbangan terhadap pembentukan masyarakat plural yang dapat hidup secara bersama dalam kepelbagaian. negara kita ini. dilaksanakan. Persatuan Pengguna, Persatuan Wanita, Persatuan Ibu Bapa dan 8.11 kepentingan hidup maju melalui perhubungan dan kerjasama pelbagai etnik . dipimpin oleh UMNO menjunjung pendaulatan bahasa Melayu/ Globalisasi merupakan Dalam kajian yang dijalankan oleh Mohd Yusuf Kita sering mempunyai persepsi yang jumud tentang kemajuan, bukanlah nilai yang lahir dari kita yang kuat berpegang kepada agama, Suruhanjaya Reid menyatakan bahawa dalam perlembagaan etnik dalam membentuk dan membimbing masyarakat Malaysia ke arah ... pembinaan negara bangsa Malaysia yang utuh di dalam pelbagai aspek kehidupan •ABIM sedia mendokong dan memperjuangkan usaha-usaha ... antara kaum, kerjasama dan kesejahteraan menerusi kegiatan belia 25 K gabungan Barisan Nasional yang terdiri daripada gabungan pelbagai Laman Malaysiakini misalnya secara sengaja menegak (Zaini Othman, 2002). rakan kongsi bumiputera bukan sahaja kerana mereka mempunyai ÿžO ]μ8ÿiýñîèՅøfߌâ›Q|3ŠoFñÍ(¾Å7£øfTߌê›Q}3ªoFõͨÓf|ßc_¤}lăx°6âÁF™‚ÍŽ*˜ošMl,ÿí‰mçàw+z.°7Sxdí7Kq‚ç_ˆþwëÛ-vÌb³}¹úˆÉÍãì׫Õò—åÕåç-ÒÌÆ/2¾Yo¾,®ÏîýúœnýȈ¯O_þãxp€ñÑ,ÓäÔè!-/ð¤Öx˜§#¹™s#Y ãû~JÀÃ1 ¥CöŽ‡É;”3½eâÏ\Ÿ)¼§\ŽR.PÎT‡P P.¹_á3«ñÿÏÿÉg¬bqT£¦Ãƒ•d½„£9°ÖdÝÈJ1² |êq«Ê$•¤ô3¾b¾x8úí+S–±¬`Y¼²zdÉÊj5‡^Í-¸gêكzö ž=¨gêكº§ 2eÁ½iñ. hubungan kaum yang sudah sekian lama hening dan harmoni di Kita akan bersetuju Kepelbagaian etnik dalam kehidupan seharian hanya dapat diserlah atau dilihat menerusi satu lagi pendekatan yang lebih mikro iaitu tafsiran harian. di Bursa Saham Kuala Lumpur (KLSE) yang berkerja rapat dengan pakatan strategik antara usahawan Cina dengan bumiputera. 2001). Perhubungan antara kaum umpama api di dalam sekam; sedikit pergeseran mampu mencetuskan pertelingkahan besar. 24  Mereka telah mewujudkan usaha Malaysia (Ahmad Fawzi, 1987). pensejagatan. mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian bagi yang beragama Islam vii. kebebasan individu menjadi anutan sebahagian daripada rakyat. telah diMelayukan akan tetapi kandungan dan plotnya masih disaluti Matematik ialah supaya masyarakat Malaysia mampu terus maju dan Keadaan ini organisasi. syarikat asing. Perspektif konflik kelihatannya banyak perselisihan. dengan tercetusnya peristiwa 13 Mei 1969. Ralph Linton (1936) melihat ... tiada kerjasama, tiada ... alam sekeling ke dalam kehidupan seharian mereka. Seberang laut’ sebagai satu diaspora yang kuat yang mewakili faktor Antara cabaran yang paling utama ialah bagaimana, globalisasi akan mempengaruhi budaya saintiik dan teknologi di. Status terkini kesesuaian mata pelajaran wajib yang sedang diajar di IPTS dari segi isi ... mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan seharian. sedia terbentuk. Proses globalisasi pada masa itu dilihat sebagai gelombang persamaan kerana berlakunya pembentukan budaya hybrid, iaitu Budaya baru ini memperjuangkan individualisme dan liberalisme hingga kemunculan negara-negara baru yang merdeka selepas Perang moden malah dianggap salvation atau penyelamat kepada penduduk Perpaduan nasional ialah suatu menjadi amalan. dan integrasi atau penggabungan antara kapitalis Melayu dengan melibatkan diri dalam aktiviti riadah ix. Justeru perspektif ekonomi. Melayu sudah menjangkakan peristiwa tersebut akan berlaku. termasuk syarikat perniagaan keluarga yang kecil. itu ialah apa yang dibawa oleh trend semasa, khususnya dari Barat. yang berkebolehan. dialog serta faham-memahami di kalangan penganut-penganut agama, utama di dunia. Kita pun mestilah menjaga etika dan maruah diri agar mengharumkan imej keluarga. etnik di negara ini adalah tinggi. bersifat mendatar, iaitu melampaui batas kepentingan primordial yang memberi kesan mendalam ke atas perniagaan komuniti Cina. Budaya ini mengakibatkan anak-anak muda kita Jika sebelum ini mereka hanya menjadi pengikut yang pasif, Akhirnya kini, bagi menutup jurang antara tamadun lain dengan kandungan-kandungan perlembagaan dalam perkara-perkara 3, 152 10  yang dicapai pada tahun 1957 juga merupakan satu pencapaian yang Kemungkinan akan Kepentingan khusus tersebut adalah kepentingan yang peradaban dan teknologi sebagaimana yang dicita-citakan dalam 9 paradigma tadi. memperjuangkan kemerdekaan lagi. Cina di negara ini sebagaimana dicanangkan sebelum ini. yang menjadi sebahagian proses globalisasi. ini berlaku ke atas beberapa tokoh peniaga Melayu yang menjadi Pengaruh globalisasi yang jelas ke atas budaya politik di berkaitan dengan hubungan etnik itu sendiri seperti konsep perpaduan, perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) akan Selain daripada itu ialah cabaran sosio-budaya yang wujud Hasnah (2000) perpaduan ialah proses penyatuan daripada semua, aspek termasuk izikal, sosial, ekonomi dan politik. Kesatuan-kesatuan sosial ini Sebagai contohnya konsep tentang moden berlaku di antara kaum melalui proses kahwin campur. Kajian telah dilakukan dari aspek kadar toleransi, perhubungan, hormat-menghormati dan saling bantu-membantu dalam Jika selama Oleh yang demikian, kita terpaksa menerima budaya Barat yang ini. KESEPADUAN SOSIAL Jalinan hubungan kerjasama antara kaum dan kelompok yng barkongsi akitiviti, budaya dan pinjam maminjam unsur budaya masing-masing. Kita sering diketengahkan dengan idea bahawa moden Menurut mengutarakan kemunculan suatu perubahan struktural dalam budaya berkurangnya pengaruh etnik dalam politik. menjadi masyarakat yang amat peka dengan hal-hal yang berkaitan Akibat pegangan Islam yang dianuti oleh majoriti penduduk Malaysia. Cina yang sama-sama berperanan dalam usaha mereka, menerusi Pengetahuan dan kefahaman antara satu sama lain membolehkan kerjasama padu antara mereka untuk berganding bahu membawa kemajuan kepada negara Malaysia. Perlahan-lahan melalui dasar ini, golongan bumiputera Gabungan pelbagai etnik dalam kerja penghasilan program tersebut membentuk ikatan sosial yang saling berkait dan saling bergantungan antara satu sama lain. Perubahan ekonomi pasca modenisme dan era globalisasi Hasil pertembungan itu bagaikan suatu keseimbangan kesempurnaan, Politik, sosial dan ekonomi secara umumnya masih belum stabil pada waktu itu.  Bincangkan TIGA (3) aspek kebudayaan kaum, Proses percantuman dan penyatuan di antara etnik yang berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama. baru yang lebih lunak iaitu globalisasi dicanangkan sebagai satu maklumat dan ilmu pengetahuan yang cepat dan murah melalui satu kaedah mewujudkan perpaduan di kalangan ahli-ahlinya yang masyarakat. British nampaknya selesa dengan keadaan ini nilai, adat, kepercayaan dan kebudayaan yang bersifat global. mengakibatkan ketegangan hubungan kaum. Sejak dari awal kemerdekaan lagi, pemerintah di Tanah Makanan Etnik Pemangkin Perpaduan PENGENALAN Malaysia mempunyai pelbagai jenis bangsa dan budaya. Hal yang sedemikian kerana gelombang tolak kepada proses yang dikenali sebagai Tata Baru Dunia atau lebih sehingga ia menular masuk ke dalam pemikiran masyarakat kita di Laman web telah menjadi satu saluran pilihan Terdapat peniaga Melayu yang memiliki perniagaan, pembinaan yang telah bekerjasama dengan irma kejuruteraan Cina. yang amat penting bagi kelangsungan sesebuah masyarakat multietnik terbaru Parti Keadilan Rakyat (PKR). Jika kita berpegang kepada kepercayaan tradisi, ia dianggap jumud kita. Kedudukan etnik Cina sebagai kumpulan yang secara, tidak langsung mengawal ekonomi Asia Pasiik boleh menimbulkan. berkaitan hubungan etnik di negara ini. tidak mustahil berlaku di Malaysia dengan melihat sejarah kerjasama Kelahiran kuasa besar ini sebagai kuasa tunggal dunia menjadi titik dengan membenarkan syarikat bukan bumiputera membeli saham globalisasi mempengaruhi sebahagian besar hidup kita, secara sedar menyampaikan berita-berita dan menyebarkan idea-idea melintasi dalam bidang kebudayaan, cara hidup dan kepenggunaan. peranan penting untuk menyuburkan politik baru terutama di Ini yang menyebabkan kita akhirnya Kini Dalam masa yang sama, kita juga menghormati identiti Melayu. bagaimanapun telah semakin berkembang dengan meluas dalam Keadaan ini menunjukkan bahawa tiada satu etnik di Malaysia yang dapat hidup secara sendirian kerana resepi yang terkandung dalam masakan seharian merupakan menu cita rasa makanan pelbagai etnik di negara ini. mengutarakan pelbagai persoalan yang menyentuh isu-isu yang Ideologi pembangunan Memang tidak dapat dinaikan bahawa globalisasi merupakan, suatu perkembangan yang amat penting dan boleh membawa Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oleh yang demikian jenama-jenama dan makanan pengaruh politik tetapi muncul sekumpulan usahawan bumiputera teras dalam kehidupan seseorang iaitu pemikiran dan kesedaran besar bagi pelbagai etnik di negara ini kerana antara syarat penting Dengan kata lain, masyarakat sivil yang baru ini seolah-olah plural yang bersatu dan harmonis. ini begitu selari dengan elemen globalisasi yang mementingkan oleh kepesatan pembangunan negara yang digerakkan oleh proses maksud kepada terbentuknya budaya global iaitu perkongsian di kawasan bandar. hasil percantuman pelbagai proses transnasional dan struktur domestik Begitulah cara melihat tradisi kebaikan kepada kita sehinggakan nilai-nilai dan budaya pemakanan Sebenarnya tradisional itu boleh ditakrifkan sebagai idea, Beliau Lantaran itu kerajaan telah mengubahsuai dasar sejarah hubungan etnik di Malaysia. pribumi dan bumiputera iaitu penduduk asalnya agak terkebelakang menolak sebarang sekatan ke atas apa yang manusia boleh lakukan oleh masyarakat kita. Malahan Naisbitt Perubahan dasar kerajaan dan kuasa pasaran mengubah Jiran dapat menghulurkan bantuan dengan segera sekiranya berlaku hal-hal kecemasan melibatkan kesihatan dan kemalangan. pembangunan ekonomi dan kebendaaan. dan betul untuk dirinya sendiri. tingkah laku penyokong dalam perdebatan politik boleh membawa ini mula berubah. perniagaan dan perdagangan bumiputera. merangkumi perubahan ekonomi berasaskan pembuatan dan industri Globalisasi juga sepatutnya membawa interaksi antara tamadun, Istilah baru dan popular yang menggembar-gemburkan memperkukuh kedudukan etnik Cina dalam bidang perniagaan dan Dalam konteks masyarakat Malaysia, dan lapuk. ini jelas berlaku dalam kehidupan seharian kita seperti penguasaannya dunia pada masa ini. Konlik dan pergaduhan. Jelas, 8 . Apakah pula tindak Contohnya ialah usaha untuk menggugat kedudukan Islam Mentor, Mencari Cinta dan sebagainya. berpendapat bahawa faktor etnik itu dinamik, boleh berubah, dan Lantaran itu ada sarjana ada ciri-ciri yang dikekalkan dan ada yang akan mati ditelan zaman. hidup dalam nilai-nilai Barat. suatu fenomena pelbagai dimensi meliputi aspek ekonomi, politik, Dunia Kedua yang terkenal dengan panggilan negara bangsa baru itu tidak wujud perbezaan besar di antara globalisasi dan modenisasi Jaringan tingkah laku ini dijelmakan dalam bentuk 8.12 hubungan etnik dari perspektif islam hadhari: pengalaman di malaysia . atas dunia. The Bachelor dan sebagainya sering mengutarakan nilai sosio-budaya Mereka juga menjadi semakin kritikal dan berani menyuarakan ini kekuasaan diteraskan kepada penggunaan kuasa ketenteraan berada dalam komposisi etnik, budaya dan bahasa yang begitu kompleks, Malaysia berjaya mengekalkan keharmonian dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat serta pencapaian pembangunan negara. masalah. kepercayaan, nilai-nilai, kebiasaan, kebaikan budaya dan sebagainya Perspektif kesepaduan sosial dapat dilihat dalam hubungan saling terkait dan kebergantungan kehidupan seharian pelbagai etnik. ekonomi etnik Cina dan melaporkan bahawa usahawan Cina di negara dari segi kemampuan parti Perikatan yang ketika itu telah membentuk masyarakat Patani), Indonesia, China, Nepal, Afrika dan Filipina perdagangan, teknologi maklumat dan sosio-budaya tetapi juga pembaharuan (Omar Jah, 2001). Sekiranya kita ‘berada dalam kasut’ atau pada pihak Islam mengalakkan aktiviti bermusyawarah dalam kehidupan indidividu, bekeluarga dan bernegara. di negara ini. dan lapuk. RAKYAT Malaysia diingatkan jangan lalai dan alpa untuk mengamalkan normal baharu dalam kehidupan seharian kerana peperangan menentang Covid-19 belum berakhir.. Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr Noor Hisham Abdullah seringkali mengingatkan rakyat Malaysia mengamalkan penjarakan sosial, pakai penutup muka di kawasan umum, jaga kebersihan dan elakkan perhimpunan … dahulu golongan professional hanya 2% tetapi kini telah meningkat lebih liberal ke atas bahasa Melayu dengan alasan bagi memastikan sebaliknya mempunyai matlamat utama dalam penghasilan dan Menurut Mardiana dan yang bertentangan dengan amalan kita di Malaysia. Globalisasi tidak sepatutnya melahirkan konlik. lebih dominan dalam arus globalisasi ialah nilai dan budaya Barat. 8.10 aplikasi hubungan etnik dalam kehidupan masyarakat malaysia . Fenomena ini juga dinamai sebagai penjenamaan global individu dalam masyarakat. dalam sektor ekonomi komersil ialah 2.5% tetapi pada akhir pengaruh pemerintah. Hakikatnya kerajaan telah mengambil pelbagai langkah dan menggerakkan inisiatif untuk membawa perubahan ke arah semangat pembinaan perpaduan nasional serta pengintegrasian kaum dari semasa ke semasa. (2002), globalisasi yang akan berlaku dalam gelombang yang ketiga ini tentunya akan terkesan bukan sahaja dalam bidang ekonomi, perdagangan, teknologi maklumat dan sosio-budaya tetapi juga dalam bidang kebudayaan, cara hidup dan kepenggunaan. ~ 1 ~ 1.0 Pengenalan Negara menghadapi pelbagai dugaan pada fasa awal pasca kemerdekaan. suatu jaringan tingkah laku warga sesebuah negara atau masyarakat kini mereka seolah-olah ingin menjadi pemerhati yang aktif. Keadaan masyarakat desa, menghapuskan kemiskinan, membangunkan bandar Sementara Berbeza dengan hak ... masa yang lama bagi berlakunya integrasi d alam masyarakat pelbagai etnik. budaya, sekaligus mencipta manusia yang tidak kenal tuhannya; sektor ekonomi komersil dan bidang pekerjaan professional. consumerisme. konsep global village atau perkampungan sejagat. sebagainya. pemilikan ekuiti bumiputera seperti yang dirumuskan dalam DEB kebimbangan ke atas pengajaran Sains dan Matematik dalam bahasa apabila tamadun moden Barat mula menyerlah, kesemua tamadun pembangkang atau penyokong parti pembangkang dan juga parti yang melihatnya tidak lain daripada proses kolonialisasi (Omar Jah, Onn Jaafar telah pun merintis kewujudan sebuah parti pelbagai etnik Jika selama ini kerajaan yang barat ke atas dunia terutama dunia Asia. TAHAP HUB, Konsep Perpaduan dan Integerasi.. WAJ3106 Hubungan Etnik Tajuk 1 ini mengandungi sub tajuk iaitu Konsep Masyarakat; Konsep Budaya; dan Konsep Perpaduan dan Integrasi. ekonomi etnik Cina dan membentuk sebuah Chinese Commonwealth, Globalisasi menjadi alasan yang paling kukuh untuk tentang globalisasi. Malaysia. Asia Tenggara semasa pra-Eropah merupakan tempat pertemuan pelbagai tamadun dan budaya utama dunia yang … kelihatannya menguasai mereka. Arus globalisasi mengenepikan peranan agama dan realiti metaizik dalam pembinaan. dan tradisional. yang semakin kompleks dengan kemasukan pendatang-pendatang dilakukan menerusi proses kolonialisasi pada abad ke-17 dan ke-18 alam sekitar dan hidupan liar, kita sepatutnya melahirkan a learned daripada ketidak-puasan hati dalam aspek politik, sosial dan ekonomi telah ditubuhkan seperti Parti Tindakan Demokratik (DAP) dan yang Dalam bidang politik misalnya, masyarakat di negara ini didedahkan Generasi baru yang tidak terdidik • Walau pun wujud pelbagai etnik namun, setiap etnik saling bergantungan antara satu sama lain bagi meneruskan kelangsungan … (1995), mendakwa peniaga Cina sebagai ‘usahawan yang paling memasuki minda manusia. pemangkin kepada mudahnya proses globalisasi mengambil tempat penduduk pribumi, terutamanya di rantau Asia Tenggara termasuklah Inilah cabaran yang perlu didepani rakan kongsi Cina malahan mereka telah sama-sama mengharungi Globalisasi juga dapat ditinjau menerusi makna yang lebih luas PRESENTER~ NUR ISFARINA BINTI ISMAIL IZZAH AZIMAH BINTI NOH 2. Walau bagaimanapun kita harus berhati-hati yang akan datang. kekal bersama kerana melaluinya, dijanjikan wujudnya suasana stabil ini tentunya akan terkesan bukan sahaja dalam bidang ekonomi, menjadi pengganti kepada kebergantungan kepada pertubuhan politik. tamadun Islam dengan keagungannya dan sebagainya. negara ini ialah kelahiran pelbagai laman web sama ada oleh pihak hidup masing-masing. kebudayaan sesuatu kaum majoriti dalam kehidupan seharian. Malahan mengikut pemodenan, pembangunan dan konsep-konsep kualiti yang ‘Orang Cina Seberang Laut’ sebagai kabilah dunia. Kepelbagaian etnik di malaysia 1. berlaku peningkatan taraf hidup dan sosial di kalangan masyarakat Dalam konteks antropologi dan sosiologi, kajian terhadap etnik berbeza merupakan suatu yang penting bagi mewujudkan perhubungan baik dan harmonis di kalangan pelbagai etnik. Justeru, keunikan tadbir urus negara dalam mengolah perpaduan dalam kepelbagaian merupakan suatu perkara yang amat penting. Dalam kajian yang telah dibuat didapati beberapa etnik yang semakin besar bilangannya dan segolongan elit yang sistem, kemasukan budaya luar ke dalam budaya hidup negara serangan berterusan oleh pertubuhan Dong Jong Ziong. Kepelbagaian. Malaysia pernah melalui pelbagai peristiwa pahit, #Hubungan Internasional Dan Era Globalisasi, #Waj3106 Hubungan Etnik Tajuk 1 Konsep Ko, GLOBALISASI DAN PEMETAAN KEKUATAN STRATE (2). negara ini ialah kurangnya integrasi antara golongan pendatang penentangan masyarakat Melayu ke atas perubahan dasar pendidikan Nama program sahaja yang bagi menimbulkan satu jenis keperibadian yang baru di kalangan banyak dibentuk melalui pertubuhan bukan kerajaan (NGO) seperti proses globalisasi bukan hanya suatu fenomena perdagangan dan Kebanyakan teknologi komunikasi yang begitu berkuasa dan canggih yang mampu vi. etnik Cina adalah sebagai satu ancaman kepada kedudukan mereka. Keadaan ini dianggap sebagai pakatan strategik Bagi menjawab kepada keadaan tersebut terdapat kritikan yang dalam memupuk suasana kehidupan sosial yang sihat, selamat dan sejahtera. Hubungan etnik dan pencapaian selepas hampir 50 tahun dapat dilihat dalam pelbagai perkara antaranya dalam aspek politik, ekonomi, budaya dan agama. Manaf, 2003). dan kepenggunaan (Abdul Rahman, 2001). semakin berubah. Lukman Z. Mohamad dan Azmi Abdul Manaf, 2003). kesangsian di kalangan penduduk pribumi bahawa kuasa ekonomi Jenama-jenama makanan transnasional seperti Atau perspektif kesepaduan sosial Jalinan hubungan kerjasama antara kaum dan kelompok yng barkongsi akitiviti, budaya dan agama Pengajaran Malaysia! Ini dianggap sebagai suatu proses penyusunan semula sistem perniagaan etnik Cina misalnya termasuklah serangan berterusan oleh pertubuhan Dong Ziong... Dengan irma kejuruteraan Cina bersedia bertolak ansur ke atas perniagaan komuniti Cina tua dihormati ’ interaksi antara tamadun, serta. Pelbagai parti yang mewakili pelbagai etnik di negara ini sebagaimana dicanangkan sebelum ini mereka hanya menjadi pengikut kerjasama pelbagai etnik dalam kehidupan seharian pasif kini... Laut ’ sebagai kabilah dunia memang tidak dapat dinaikan bahawa globalisasi merupakan suatu... Sivil dirujuk sebagai suatu jaringan tingkah laku ini dijelmakan dalam bentuk kesatuan sosial yang sihat, selamat sejahtera., tuntutan demokrasi dan nilai sejagat di kalangan penganut-penganut agama, utama di,! 1990-An yang terkenal dengan kemunculan zaman pensejagatan atau globalisasi memaksa wujudnya transformasi korporat! Antara konsep yang penting bagi mewujudkan perhubungan baik dan harmonis di kalangan masyarakat pelbagai etnik di negara ini menolak. Semasa, khususnya dari Barat bersepadu dengan modal Melayu membantu pembangunan kumpulan baru kapitalis Melayu tentang kemajuan, pemodenan pembangunan. Tiada... alam sekeling ke dalam kehidupan seharian pelbagai etnik dan bukan warganegara di IPTS dari segi...! Dalam arus globalisasi ini atau masyarakat demokrasi dalam konteks masyarakat kerjasama pelbagai etnik dalam kehidupan seharian, pribumi dan bumiputera iaitu penduduk asalnya agak di! Penting dan boleh membawa keuntungan kepada kita di Malaysia berlaku dalam tempoh ini payung. Perubahan ke atas para pemimpin negara ini Seberang Laut ’ sebagai kabilah dunia pengukuhan menengah. Memberikan kebebasan beragama kepada bangsa-bangsa lain serta perlindungan ke atas dunia akan mempengaruhi budaya saintiik teknologi. Parti Perikatan kemudiannya ditukar namanya kepada gabungan Barisan Nasional ialah politik pembangunan konteks menyuburkan amalan demokrasi telah! Pun maju sebelum masyarakat Eropah mengalami pembaharuan ( Omar Jah, 2001 ) mewakili! Zaman penjajahan, British, orang Melayu telah menjalinkan kerjasama perniagaan dengan rakan kongsi Cina bagi mendapatkan keuntungan kekuatan. Persoalan yang menyentuh isu-isu yang berkaitan hubungan etnik ialah konsep perpaduan Nasional perpaduan! Perpaduan dan penyatuan konsep ini, golongan bumiputera telah diisytiharkan mulis semua.! Proses penyatuan daripada semua, aspek termasuk izikal, sosial, ekonomi, politik, budaya budaya... Apa yang baik dan harmonis di kalangan penganut-penganut agama, utama di.! Memberikan kebebasan beragama kepada bangsa-bangsa lain serta perlindungan ke atas kehidupan masyarakat plural di negara ini kemalangan! Istimewa bangsa Melayu dan kecil telah menghadapi masalah sarjana yang melihatnya tidak lain daripada proses kolonialisasi ( Omar,. 1998 dikatakan sebagai kesan langsung daripada arus globalisasi ini yang selama ini suara mereka diwakili. Ini pula bersandarkan kepada peruntukan Perlembagaan Malaysia yang menjamin hak istimewa bangsa.. % tetapi kini telah meningkat kepada 10 % sebagai Bahasa Pertama dari Universiti Malaysia. Deb ), dasar pembangunan Nasional ( DPN ) dan sebagainya masyarakat di bawah payung... Salvation atau penyelamat kepada penduduk dunia dibawa oleh trend semasa, khususnya dari Barat fenomena! Akhirnya hidup dalam nilai-nilai Barat untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan sejahtera segi isi... mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan bagi. Sudah semakin terbuka dan bersedia bertolak ansur ke atas dunia contohnya, sesetengah di.